Technický portál

Dôležité technické informácie a zaujímavosti na jednom mieste.

VÁKUUM

Rozdelenie vákua znázorňujúce jednotlivé oblasti

Rozdelenie vakua.pdf  –  124,0 KB

Atmosféra pretlaku

Hrubé vákuum

Jemné vákuum

Vysoké vákuum

Ultra-vysoké vákuum