Poradenská činnosť

Bez dostatočného množstva informácii sa nezaobíde žiadne rozumné rozhodnutie.

Poradenská činnosť

Poskytujeme taktiež konzultačnú a poradenskú činnosť:

  • Posúdenie vhodnosti produktov z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti.
  • Optimalizácia a výpočet armatúr na základe zadaných parametrov.
  • Odporučenie náhradného riešenia t. j. modernizácia prevádzky.
  • Možnosť vykonania obhliadky v mieste prevádzky.