Technický portál

Dôležité technické informácie a zaujímavosti na jednom mieste.

krytie IP

Stupeň ochrany krytom IP podľa STN EN 60529 (predtým STN 33 0330)

Stupen ochrany krytom IP.pdf  –  78,1 KB

Stupeň ochrany krytom alebo krytie, skrátene stupeň ochrany, nepresne stupeň krytia

je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín.

Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (z anglického International Protection).

Kód tvoria 2 čísla: Prvé udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov a druhé pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.